accountantskantoor van hout

Accountantskantoor Van Hout is gevestigd in Mechelen en is al meer dan 20 jaar een betrouwbare en persoonlijke partner van eenmanszaken, vrije beroepen en KMO’s op het vlak van boekhouding en fiscaliteit.

Voor ons staan volgende aspecten centraal:

  • Een aangepaste, kwalitatieve boekhouding
  • Correcte naleving van de wettelijke aangiftetermijnen
  • Periodieke opvolging van de onderneming en pro-actief meedenken
  • Uw adviseur op elk moment!

De boekhouding vormt een essentieel en onmisbaar onderdeel van elke onderneming. De steeds complexer wordende wetgevingen (fiscaal, boekhoudkundig, sociaal) maken het onmogelijk voor een ondernemer om dit allemaal zelf voor zijn rekening te nemen.

Een boekhouding is zoveel meer dan alleen facturen inboeken en belastingaangiften indienen. Een correct gevoerde, aan de onderneming aangepaste boekhouding maakt het mogelijk om ten allen tijde onderbouwde beslissingen te nemen.
“Terwijl wij uw boekhouding verzorgen, kunt u zich concentreren op de kern van uw onderneming, uw zaak.”

Ons kantoor kan tevens terugvallen op een degelijk netwerk van professionele partners (advocaten, notarissen, revisoren, sociale secretariaten enz.) die u kunnen bijstaan met hun specifieke vakkennis. Op deze manier kunnen we voor al uw problemen en vraagstellingen de juiste oplossing aanreiken.

Nieuws

Melding buitenlandse rekeningen aan het CAP

donderdag 02 juli 2015

Sinds begin april 2015 is het Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de mededeling van buitenlandse bankrekeningen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) regelt. Bent u in het bezit van dergelijke rekeningen (zichtrekeningen, spaarrekeningen, effectenrekeningen,...) dan bent u vanaf nu verplicht om deze te melden aan het CAP. Ga naar www.cappcc.be voor meer informatie of neem contact op met ons.

Hervorming sociale bijdragen zelfstandigen vanaf 1.1.2015!

donderdag 30 oktober 2014

Tot op heden werden de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend op basis van het inkomen van 3 jaar geleden. Vanaf 2015 komt hier verandering in! De algemene regel zal dan zijn dat de sociale bijdragen zullen berekend worden op het inkomen van het jaar zelf zodat dit meer aansluit bij de economische realiteit. Er blijven uiteraard nog wel enkele uitzonderingen en afwijkende regels bestaan. Voor meer informatie kunt u bij ons terecht of op www.bijdragenhervorming2015.belgium.be.

Nieuwe BTW-aftrek regels sinds 2013!

woensdag 05 februari 2014

De aftrek van de BTW op gemengd gebruikte roerende goederen (bv. personenwagen, pc, laptop, tablet, gsm...) is voortaan ook in vennootschappen slechts aftrekbaar naargelang het % beroepsmatig gebruik. Dit geldt eveneens voor de daaraan gekoppelde kosten van gebruik en onderhoud. Aan de andere kant zal er geen BTW meer verschuldigd zijn op het voordeel in natura verbonden aan het priv├ęgebruik van deze vennootschapsgoederen. Voor meer info kan u ons steeds contacteren.